LOADING

Davide Azzetti
Shining meadow

Shining meadow

WHERE

PIANI D'ERNA, LOMBARDIA, 2013

190MM

1/1000

F2.8

400